Na počátku bylo slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Jan 1, 1-5

 

Vítejte na stránkách Sboru českobratrské církve evangelické v Suchdole nad Odrou.

Jsme společenství, které vnímá, že nejsme na světě náhodou, že našim stvořitelem je náš Bůh, s nímž chceme udržovat nadále úzký vztah. Snažíme se žít příkladným životem, být dobrými občany společnosti, ve které žijeme, chceme být pracovití, z běžného týdne však neděli chceme oddělovat Bohu, prožít ji v jeho blízkosti a s ním hovořit prostřednictvím tiché či hlasité modlitby. Věříme, že Bůh se stará o lidstvo po celou dobu jeho existence, ale ve své péči pokračoval. Zaopatřil nás svou vlastní přítomností a 33 let chodil po tomto světě v osobě Ježíše Nazaretského, skrze nějž nám dal pevná pravidla pro naše životy. K tomu se hlásíme, jsme tedy křesťané, to je od slova Kristus (kristovci-křesťané). Křesťan může zvláštní obdarování obdržet skrze Ducha svatého, což je třetí podstatou naší víry.

Pohled na kostel

Naše společenství nazýváme sbor. Ve sboru si organizujeme nejrůznější aktivity pro mladé i seniory. Tady je naše zázemí a zabezpečení proti negativním vlivům, které pronikají do našich rodin z vnějšího světa. Naopak ale také cítíme, že máme jistou povinnost. Bezpečí, které nám dává Kristovo poselství, můžeme poskytnout i svému okolí. Jsme tu pro vás, pro vás v Suchdole n.O. a jeho okolí.

Co je pro nás Bible?

Je písemným svědectvím o neustálé péči a udržování vztahu mezi námi lidmi a naším stvořitelem. Většina biblických pravd je podána formou podobenství a příběhů ze života. To ji uzpůsobilo být srozumitelnou, aktuální i přes její stáří 4 000 let. Na rozdíl od jiných filosofických děl zůstává stále nejčtenější knihou na světě, je základem naší věrouky, ale i etiky a chování na veřejnosti. Na ní jsou položeny základy evropské kultury. Pozorný čtenář v ní najde řešení pro obtížné životní situace i odpovědi na nesrozumitelnosti lidského života.

Rozpis aktivit v týdnu:

  • 16:00 YMCA – "Klub dobré zprávy" pravidelná činnost pro děti 7 – 15 let.
  • 14.30  DPS – skupinka starší generace ( co 14 dní)
  • 15.30-16.30  Přítomen Administrátor na faře
  • 17.30  Biblická hodina
  • 18.30  Staršovstvo   ( 1x za měsíc) 
  • Večer úklid podle rozpisu
  • 10:00 hod bohoslužba - v letních měsících v kostele, v zimě v sále v budově fary.
  • 20.00 Modlitební setkání
Dalšími dlouhodobými aktivitami jsou: generální oprava dolního bytu pro kazatele (cca půl mil.) a dokončení opravy kostela (cca 3 mil.), které s Boží pomocí pokračují.

Diaspora

Do obvodu našeho sboru patří 25 diasporních obcí a v mnohých z nich jsou taktéž naši členové evangelického vyznání. Jim budou tyto internetové stránky obzvlášť užitečné a napomohou kontaktu s dalšími hledajícími i přistěhovanými křesťany z jiných sborů.

Kazatelská stanice v Bravinném

Náš sbor má jednu kazatelskou stanici v Bravinném (20 km), kde se konají řádné bohoslužby jednou za dva měsíce, a to především o svátcích. Scházíme se s tamními evangelíky v budově občanského výboru, někdy oni navštěvují mateřský suchdolský sbor při větších akcích.
 
 
 Radim ek  (c) 2010 - 2011